Monthly Archives :

Wrzesień 2016

Rozpoczynamy sezon 2016/2017 NOWYMI WYZWANIAMI!!!

Zajęcia AQUA Power Aerobik i Power Tabata są treningami kondycyjnymi, wymagającymi submaksymalnych i maksymalnych obciążeń.

Dlatego aby MOTYWOWAĆ ĆWICZĄCYCH do utrzymania wysokiej intensywności wysiłków oraz dać im możliwość bieżącej kontroli od 19.09.2016 zajęcia AQUA Power i Power Tabata będą przeprowadzane WYŁĄCZNIE Z POMIAREM TĘTNA podczas treningu.

Jest to również odpowiedź na prośby naszych klientów, aby ujednolić poziom POWER, ponieważ wiele osób przychodzi na zajęcia bo “im godzina pasuje”, nie uwzględniając wymagań treningowych. W ofercie FITSWIM jest wiele form do wyboru, każdy może wybrać treningi odpowiednie dla siebie – pod względem możliwości i potrzeb.

Podstawą do uczestnictwa w tych zajęciach będzie wpisanie Państwa do systemu MONITORUJĄCEGO HR dlatego do 14.09 należy oddać kwestionariusz z danymi instruktorowi prowadzącemu.

Od 19.09 będą wpuszczane na zajęcia POWER TYLKO osoby, które oddały kwestionariusze.

Klienci z umowami FitSwim uzyskują tą usługę jako wartość dodaną do umowy, Klienci z karnetami, kartami MULTISPORT, FITFLEX I OK SYSTEM uzyskują pomiar za dopłatą 5zł, dokonywaną w recepcji.

Zespół FitSwim