Dorośli

Nauka pływania dla młodzieży i dorosłych

Program zajęć z zakresu nauki i doskonalenia pływania dla młodzieży i dorosłych. Program dostosowany jest do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności ruchowych.

Systematyczna nauka pływania dla młodzieży i osób dorosłych ma na celu:
– poprawić samopoczucie, siłę mięśni i koordynację ruchową
– podnieść rozwój fizyczny i możliwości aerobowe organizmu
– poprawić sprawność układu oddechowego i krążenia
– prawidłowo kształtować cechy motoryczne
– rozwijać uzdolnienia pływackie

Organizacja zajęć:

Grupa wiekowa:

młodzież i dorośli

Ilość osób:

do 6 osób

Instruktorzy:

2 instruktorów / grupę

Ilość zajęć:

21 / semestr

Częstość:

1 lekcja / tydzień

Jednostka lekcyjna:

45 minut

Program nauczania realizowany jest w zależności od poziomu sprawności fizycznej i predyspozycji kursanta i umożliwia ukończenie trzech etapów nauczania.

Standardy osiągnięć: 

 • opanowanie podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym, zanurzanie głowy do wody, ćwiczenia wypornościowe z przyrządami
 • umiejętność otwierania oczu pod wodą, ćwiczenia oddechowe na piersiach i grzbiecie z przyborami
 • opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie
 • nauczenie i doskonalenie leżenia na piersiach i na grzbiecie
 • nauczenie i doskonalenie ruchów ramion do kraula na piersiach
 • nauczenie i doskonalenie ruchów ramion do kraula na grzbiecie
 • nauczenie i doskonalenie ruchów nóg do kraula na grzbiecie
 • nauczenie i doskonalenie ruchów nóg do kraula na piersiach
 • nauczenie i doskonalenie ruchów ramion do stylu klasycznego
 • nauczenie i doskonalenie ruchów nóg do stylu klasycznego
 • koordynacja ruchów ramion i nóg w kraulu na grzbiecie
 • koordynacja ruchów ramion i nóg w kraulu na piersiach
 • sprawdziany