Nauka pływania

 

Nauka i doskonalenie pływania:

 • sposobem elementarnym
 • stylem grzbietowym
 • stylem dowolnym
 • stylem klasycznym

Dobór do grup następuje według umiejętności ruchowych dziecka oraz jego wieku. Programy realizowane w następujących grupach wiekowych: 4-latki, 5-latki, 6-latki, 7-latki, Młodzież i dorośli

W/w zajęcia proponujemy dzieciom, oraz ich rodzicom dla których ważna jest kameralna atmosfera zajęć. Pragniemy w sposób jak najmniej stresowy nauczyć Państwa pociechy pływać oraz sprawić aby w środowisku wodnym czuły się bezpiecznie. Dzieci uczestniczące w naszych zajęciach jednocześnie uczą się i bawią – wyścigi, konkursy i inne zabawy stymulują je do lepszego poznawania środowiska wodnego.

Nasze zajęcia umożliwiają bardzo dobrze opanować elementy techniczne, dwójka doświadczonych instruktorów jest wstanie w każdej chwili korygować błędy i pomagać dzieciom w jak najlepszym opanowaniu techniki pływania.

Wybierając zajęcia w Naszej Firmie macie Państwo pewność, że Wasza pociecha polubi pływanie, nauczy się pływać, opanuje elementy techniczne oraz w przyjaznej i miłej atmosferze spędzi czas.

Czas trwania zajęć: 45 minut. Programy realizowane są w 2 cyklach po 21 zajęć.

 • 4-latki
 • 5-latki
 • 6-latki
 • 7-latki
 • Młodzież

4-latki

Kurs „Nauki Pływania dla 4-latków” – program zajęć z zakresu nauki i doskonalenia pływania dla dzieci w wieku 4 lat.

Celem kursu „Nauki Pływania dla 4-latków” jest nabywanie i doskonalenie takich umiejętności ruchowych w wodzie jak rytmiczny wydech do wody, samodzielne wślizgi, zeskoki i skoki do wody, nurkowanie w dal i w głąb, samodzielne poślizgi (na piersiach i na grzbiecie) oraz nauka i doskonalenie elementarnego sposobu pływania (poruszania się w wodzie).

Organizacja zajęć

Grupa wiekowa:

4-latki

Ilość osób:

do 15 osób

Instruktorzy:

2 instruktorów / grupę

Ilość zajęć:

21 / semestr

Częstość:

1 lekcja / tydzień

Jednostka lekcyjna:

45 minut

Program organizacyjny kursu „Nauki Pływania dla 4-latków” zakłada, że dzieci doskonalą podstawowe umiejętności ruchowe w wodzie (nabyte podczas zajęć „Oswajania z wodą”) oraz uczą nowych elementów poruszania się w wodzie i pływania sposobem elementarnym.
Inne grupy zajęciowe „Nauki Pływania”: 5-latki, 6-latki i 7-latki

Standardy osiągnięć: 

 • nauczenie i doskonalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa poruszania się na terenie pływalni i w basenach oraz na wodach otwartych
 • samodzielne wykonanie 5 rytmicznych wydechów powietrza do wody przy ścianie basenu
 • samodzielne wykonanie zeskoku do wody na nogi i dopłynięcie do ściany basenu
 • wykonanie wślizgu do wody z siadu na brzegu basenu oraz z klęku jednonóż i przepłynięcie szerokości basenu na powierzchni wody z ramionami wyprostowanymi w przód – „strzałka”
 • wydobycie z dna basenu zatopionego przedmiotu samodzielnie lub za pomocą żerdzi
 • przepłynięcie na grzbiecie sposobem elementarnym szerokości basenu

5-latki

Kurs „Nauki Pływania dla 5-latków” – program zajęć z zakresu nauki i doskonalenia pływania dla dzieci w wieku 5 lat.

Celem kursu „Nauki Pływania dla 5-latków” jest nabywanie i doskonalenie takich umiejętności ruchowych w wodzie jak rytmiczny wydech do wody, samodzielne wślizgi, zeskoki i skoki do wody, nurkowanie w dal i w głąb, samodzielne poślizgi (na piersiach i na grzbiecie) oraz nauka i doskonalenie stylu grzbietowego.

Organizacja zajęć

Grupa wiekowa:

5-latki

Ilość osób:

do 15 osób

Instruktorzy:

2 instruktorów / grupę

Ilość zajęć:

21 / semestr

Częstość:

1 lekcja / tydzień

Jednostka lekcyjna:

45 minut

Program organizacyjny kursu „Nauki Pływania dla 5-latków” zakłada, że dzieci doskonalą podstawowe umiejętności ruchowe w wodzie (nabyte podczas kursu „Nauki Pływania dla 4-latków”, ukierunkowanego na pływanie sposobem elementarnym) oraz uczą nowych elementów poruszania się w wodzie i pływania stylem grzbietowym.
Inne grupy zajęciowe „Nauki Pływania”: 4-latki, 6-latki i 7-latki

Standardy osiągnięć: 

 • nauczenie i doskonalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa poruszania się na terenie pływalni i w basenach oraz na wodach otwartych
 • samodzielnie wykonanie 8 rytmicznych wydechów powietrza do wody przy ścianie basenu
 • samodzielnie wykonanie zeskoku do wody, wyłowienie zatopionego przedmiotu i dopłynięcie na plecach do ściany basenu
 • wykonanie wślizgu do wody z klęku jednonóż i przepłynięcie sposobem elementarnym szerokości basenu na piersiach
 • przepłynięcie jednej długości basenu przy pomocy naprzemianstronnej pracy nóg na grzbiecie „dokładanką” z holowaniem deski
 • przepłynięcie szerokości basenu stylem grzbietowym po poprawnym skoku startowym

6-latki

Kurs „Nauki Pływania dla 6-latków” – program zajęć z zakresu nauki i doskonalenia pływania dla dzieci w wieku 6 lat.

Celem kursu „Nauki Pływania dla 6-latków” jest nabywanie i doskonalenie takich umiejętności ruchowych w wodzie jak rytmiczny wydech do wody, samodzielne wślizgi, zeskoki i skoki do wody, nurkowanie w dal i w głąb, doszlifowanie stylu grzbietowego oraz nauka i doskonalenie pływania stylem dowolnym.

Organizacja zajęć

Grupa wiekowa:

6-latki

Ilość osób:

do 15 osób

Instruktorzy:

2 instruktorów / grupę

Ilość zajęć:

21 / semestr

Częstość:

1 lekcja / tydzień

Jednostka lekcyjna:

45 minut

Program organizacyjny kursu „Nauki Pływania dla 6-latków” zakłada, że dzieci dopracowują podstawowe umiejętności ruchowe w wodzie (nabyte podczas kursu „Nauki Pływania dla 5-latków”, zorientowanego na pływanie stylem grzbietowym) oraz uczą i szlifują pływanie stylem dowolnym.
Inne grupy zajęciowe „Nauki Pływania”: 4-latki, 5-latki i 7-latki

Standardy osiągnięć: 

 • nauczenie i doskonalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa poruszania się na terenie pływalni i w basenach oraz na wodach otwartych
 • samodzielne wykonanie 10 rytmicznych wydechów powietrza do wody przy ścianie basenu
 • przepłynięcie jednej długości basenu stylem dowolnym – oddech co trzy ruchy oraz przepłynięcie długości basenu przy pomocy ruchów rąk do stylu klasycznego i nóg do stylu dowolnego
 • wydobycie z dna basenu zatopionego przedmiotu
 • wykonanie poprawnego wślizgu do wody z półprzysiadu
 • poprawne przepłynięcie dwóch długości basenu stylem grzbietowym z nawrotem zwykłym

7-latki

Kurs „Nauki Pływania dla 7-latków” – program zajęć z zakresu nauki i doskonalenia pływania dla dzieci w wieku 7 lat.

Celem kursu „Nauki Pływania dla 7-latków” jest nabywanie i doskonalenie takich umiejętności ruchowych w wodzie jak rytmiczny wydech do wody, samodzielne wślizgi, zeskoki i skoki do wody, nurkowanie w dal i w głąb, doszlifowanie stylu grzbietowego i stylu dowolnego oraz nauka i doskonalenie pływania stylem klasycznym.

Organizacja zajęć

Grupa wiekowa:

7-latki

Ilość osób:

do 15 osób

Instruktorzy:

2 instruktorów / grupę

Ilość zajęć:

21 / semestr

Częstość:

1 lekcja / tydzień

Jednostka lekcyjna:

45 minut

Program organizacyjny kursu „Nauki Pływania dla 7-latków” zakłada, że dzieci dopracowują podstawowe umiejętności ruchowe w wodzie (nabyte podczas kursu „Nauki Pływania dla 6-latków” – nauka pływania stylem grzbietowym i stylem dowolnym) oraz uczą i szlifują pływanie stylem klasycznym.
Inne grupy zajęciowe „Nauki Pływania”: 4-latki, 5-latki i 6-latki

Standardy osiągnięć: 

 • nauczenie i doskonalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa poruszania się na terenie pływalni i w basenach oraz na wodach otwartych
 • samodzielne wykonanie serii wydechów do wody w staniu na dnie basenu
 • wydobycie z dna basenu kilku zatopionych przedmiotów
 • wykonanie skoku startowego do stylu klasycznego i przepłynięcie jednej długości basenu
 • przepłynięcie trzech długości basenu: stylem grzbietowym, stylem klasycznym i stylem dowolnym z poprawnymi nawrotami

Nauka pływania dla młodzieży i dorosłych

Program zajęć z zakresu nauki i doskonalenia pływania dla młodzieży i dorosłych. Program dostosowany jest do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności ruchowych.

Systematyczna nauka pływania dla młodzieży i osób dorosłych ma na celu:
– poprawić samopoczucie, siłę mięśni i koordynację ruchową
– podnieść rozwój fizyczny i możliwości aerobowe organizmu
– poprawić sprawność układu oddechowego i krążenia
– prawidłowo kształtować cechy motoryczne
– rozwijać uzdolnienia pływackie

Organizacja zajęć:

Grupa wiekowa:

młodzież i dorośli

Ilość osób:

do 6 osób

Instruktorzy:

2 instruktorów / grupę

Ilość zajęć:

21 / semestr

Częstość:

1 lekcja / tydzień

Jednostka lekcyjna:

45 minut

Program nauczania realizowany jest w zależności od poziomu sprawności fizycznej i predyspozycji kursanta i umożliwia ukończenie trzech etapów nauczania.

Standardy osiągnięć: 

 • opanowanie podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym, zanurzanie głowy do wody, ćwiczenia wypornościowe z przyrządami
 • umiejętność otwierania oczu pod wodą, ćwiczenia oddechowe na piersiach i grzbiecie z przyborami
 • opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie
 • nauczenie i doskonalenie leżenia na piersiach i na grzbiecie
 • nauczenie i doskonalenie ruchów ramion do kraula na piersiach
 • nauczenie i doskonalenie ruchów ramion do kraula na grzbiecie
 • nauczenie i doskonalenie ruchów nóg do kraula na grzbiecie
 • nauczenie i doskonalenie ruchów nóg do kraula na piersiach
 • nauczenie i doskonalenie ruchów ramion do stylu klasycznego
 • nauczenie i doskonalenie ruchów nóg do stylu klasycznego
 • koordynacja ruchów ramion i nóg w kraulu na grzbiecie
 • koordynacja ruchów ramion i nóg w kraulu na piersiach
 • sprawdziany